pentru o lume mai curata
Telefon: 0248 636 886
Slider Image
Slider Image

SERVICII:

• CAEN rev.2 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase;

ABONATI:

• Agenti economici;
• Asociatii de proprietari (locatari);
• Persoane particulare (case individuale):
- urban
- rural

TARIFUL ACTUAL:

Tarifele practicate incepand cu 01.08.2018 sunt:

• Populatie: 7,29 lei/pers/luna cu chiria inclusa in tarif;
• Agenti economici: 70,24 lei/mc pentru cei care precolecteaza separat deseurile reciclabile si le predau operatorului Salubritate 2000 SA;
• Agenti economici: 100,34 lei/mc daca precolectarea nu se face selectiv;
• Agenti economici: 51,72 lei/mc deseuri biodegradabile;
• Tarif unic 97,11 lei/mc deseuri rezultate din lucrari de constructii si demolari;

Tarifele nu includ T.V.A.

SESIZARI:

• Secretariat: (0248) 636 886
• Dispecerat: (0248) 636 535
• Fax: (0248) 215 308

CONTURI IBAN:

• CEC - Pitesti - RO 82CECEAG0101ROL0000071
• BRD - Pitesti - RO 22BRDE030SV05736000300
• TREZORERIE - Pitesti - RO 09TREZ0465069XXX000684

Website: http://www.salubritate-2000.ro
Email: salubritate@gmail.com