Telefon: 0248 636 886

SEDINTE AGA

Sedinte A.G.A.

 

2024

Hotararea 12 din 28.06.2024

Hotararea 12 din 28.06.2024 privind aprobarea numarului maxim de posturi

Hotararea 11 din 28.06.2024

Hotararea 11 din 28.06.2024 privind completarea obiectului de activitate al Societatii Salubritate 2000 SA cu activitatea 3812 Colectarea deseurilor periculoase

Convocator AGA din 28.06.2024

Hotararea 10 din 22.05.2024

Hotararea 10 din 22.05.2024 aprobare Raport comitet de audit anul 2023

Hotararea 9 din 22.05.2024

Hotararea 9 din 22.05.2024 aprobare Raport Comitet Nominalizare si Remunerare pe anul 2023

Hotararea 8 din 22.05.2024

Hotararea 8 din 22.05.2024 aprobare Raport activitate administratori 2023

Hotararea 7 din 22.05.2024

Hotararea 7 din 22.05.2024 aprobare Raport activitate Salubritate 2000 pentru anul 2023

Hotararea 6 din 22.05.2024

Hotararea 6 din 22.05.2024 privind aprobarea situatiilor financiare ale Salubritate 2000 SA pe anul 2023

Convocator AGA din 22.05.2024

Hotararea 5 din 23.04.2024

Hotararea 5 din 23.04.2024 privind aprobarea schimbului de teren situat in Mun. Pitesti, str. Caporal Dogaru (Darzu 12C), cu terenul situat in T. Vladimirescu, str. Obor nr. 3 (3B) ADP proprietatate a

Convocator AGA din 20.04.2024

Hotararea 4 din 27.03.2024

Hotararea 4 din 27.03.2024 cu privire la mandatul administratorilor Societatii Salubritate 2000 SA

Hotararea 3 din 27.03.2024

Hotararea 3 din 27.03.2024 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari ai Directorului General estimati a fi realizati conform BVC al Societatii Salubritate 2000 SA pe anul 2024

Convocator AGA din 27.03.2024

Hotararea 2 din 27.02.2024

Hotararea 2 din 27.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Salubritate SA pe anul 2024

Convocator AGA din 27.02.2024

Hotararea 1 din 29.01.2024

Hotararea 1 din 29.01.2024 privind inlocuirea dlui Visan Alin din functia de secretar in cadrul Consiliului Director al Asociatiei Club Sportiv Campionii Fotbal Club Arges

Convocator AGA din 29.01.2024

2023

Hotararea 21 din 27.12.2023

Hotararea 21 din 27.12.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Hotararea 20 din 27.12.2023

Hotararea 20 din 27.12.2023 cu privire la aplicare masuri conform Legii nr. 296

Convocator AGA din 27.12.2023

Hotararea 19 din 19.12.2023

Hotararea 19 din 19.12.2023 privind infiintarea unui punct de lucru al Societatii Salubritate 2000 SA

Hotararea 18 din 19.12.2023

Hotararea 18 din 19.12.2023 privind actualizarea tarifului pentru agenti economici cu contributia pentre economia circulara

Convocator AGA din 19.12.2023

Hotararea 17 din 25.10.2023

privind aprobarea fiselor de fundamentare a tarifelor practicate de Salubritate 2000 SA pentru activitatile delegate conform HCL nr. 417 din 31.08.2023

Hotararea 16 din 25.10.2023

privind desemnarea unei persoane pentru exercitarea vizei de CFPP in cadrul Societatii Salubritate 2000 SA – Activitatea Salubritate Stradala

Hotararea 15 din 25.10.2023

privind rectificarea BVC pe anul 2023

Convocator AGA din 25.10.2023

Hotararea 14 din 22.09.2023

privind aprobarea Structurii organizatorice si a numarului maxim de persoanl din cadrul Societatii Salubritate 2000 SA

Hotararea 13 din 22.09.2023

de completare a Hotararii AGA nr. 8 din 17.07.2023

Hotararea 12 din 22.09.2023

privind aprobarea Raportului asupra activitatii de administrare a Societatii Salubritate 2000 SA pentru semestrul I 2023

Convocator AGA din 22.09.2023

Hotararea 11 din 31.07.2023

privind aprobarea situatiilor financiare realizate de Societatea Salubritate 2000 SA la data de 30.06.2023

Convocator AGA din 31.07.2023

Hotararea 10 din 17.07.2023

privind majorarea tarifului pentru agenti economici

Hotararea 9 din 17.07.2023

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Hotararea 8 din 17.07.2023

privind indreptarea unei erori materiale, respectiv repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2022

Convocator AGA din 17.07.2023

Hotararea 7 din 25.05.2023

privind modificarea Actului Constitutiv al Salubritate 2000 SA

Hotararea 6 din 25.05.2023

privind aprobarea Raportului Comitetului de Audit 2022

Hotararea 5 din 25.05.2023

privind aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare 2022

Hotararea 4 din 25.05.2023

privind aprobarea Raportului de evaluare a activitatii administratorilor 2022

Hotararea 3 din 25.05.2023

privind aprobarea Raportului activitatii de administrare 2022

Hotararea 2 din 25.05.2023

privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022

Convocator AGA din 25.05.2023

Hotararea 1 din 06.03.2023

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Salubritate 2000 SA pe anul 2023

Convocator AGA din 06.03.2023

2022

Hotararea 14 din 21.10.2022

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Hotararea 13 din 21.10.2022

privind aprobarea Raportului asupra activitatii de administrare a Societatii Salubritate 2000 SA pe semestrul I 2022

Convocator AGA din 21.10.2022

Hotararea AGA 12 din 01.08.2022

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Hotararea AGA 11 din 01.08.2022

privind aprobarea situatiilor financiare realizate de Societatea Salubritate 2000 SA la data de 30.06.2022

Convocator AGA pentru data de 01.08.2022

Hotararea 10 din 18.05.2022

privind rectificarea BVC pe anul 2022

Hotararea 9 din 18.05.2022

privind aprobarea Raportului anual al comitetului de audit

Hotararea 8 din 18.05.2022

privind aprobarea Raportului anual al comitetului de nominalizare si remunerare

Hotararea 7 din 18.05.2022

privind aprobarea Raportului de evaluare a activitatii administratorilor pe anul 2021

Hotararea 6 din 18.05.2022

privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare pentru anul 2021

Hotararea 5 din 18.05.2022

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021

Convocator AGA pentru data de 18.05.2022

Hotararea 4 din 17.03.2022

privind indreptarea unei erori de redactare din Anexa 4 – Investitii parte integranta a BVC pentru anul 2022

Hotararea 3 din 17.03.2022

privind desemnarea unui reprezentant din partea SC Salubritate 2000 SA in AGA a SC Salpitflor Green SA

Convocator AGA pentru data de 17.03.2022

Hotararea 2 din 02.02.2022

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Salubritate 2000 SA pe anul 2022

Convocator AGA pentru data de 02.02.2022

Hotararea 1 din 28.01.2022

cu privire la alegerea a doi administratori in cadrul Consiliului de Administrație al Societatii Salubritate 2000 SA

Convocator AGA pentru data de 28.01.2022

2021

Hotararea 17 din 23.11.2021

cu privire la prelungirea mandatului administratorilor succesori provizorii din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii Salubritate 2000 SA

Convocator AGA pentru data de 23.11.2021

Hotararea 16 din 23.09.2021

privind aprobarea raportului asupra activitatii de administrare a societatii pe semestrul I 2021

Hotararea 15 din 03.08.2021 din 23.09.2021

privind rectificarea BVC pe anul 2021

Convocator AGA pentru data de 23.09.2021

Hotararea 14 din 03.08.2021

privind desemnarea unui reprezentant din partea SC Salubritate 2000 SA in AGA Salpitflor Green SA

Hotararea 13 din 03.08.2021

cu privire la aprobarea raportarii contabile realizata de Salubritate 2000 SA la data de 30.06.2021

Convocator AGA pentru data de 03.08.2021


Hotărârea 12 din 22.07.2021

privind alegerea a doi administratori succesori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al SC Salubritate 2000 SA

Convocator AGA pentru data de 22.07.2021


Hotararea 11 din 26.05.2021

privind aprobarea Raportulu anual al comitetului de audit din cadrul SC Salubritate 2000 SA

Hotararea 10 din 26.05.2021

privind aprobarea Raportului anual al comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul SC Salubritate 2000 SA

Hotararea 9 din 26.05.2021

privind aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor SC Salubritate 2000 SA pe anul 2020

Hotararea 8 din 26.05.2021

privind aprobarea Raportului asupra activității SC Salubritate 2000 SA pentru anul 2020

Hotararea 7 din 26.05.2021

privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Salubritate 2000 SA pe anul 2020

Convocator AGA pentru data de 26.05.2021


Hotararea 6 din 14.04.2021

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Salubritate 2000 SA pe anul 2021

Convocator AGA pentru data de 14.04.2021


Hotărârea 5 din 29.03.2021

cu privire la aprobarea plății sumelor cuvenite UAT Municipiului Pitești

Convocator AGA pentru data de 29.03.2021


Hotararea 4 din 24.03.2021

cu privire la numirea reprezentantilor din partea SC Salubritate 2000 SA in AGA Salpitflor Green SA

Hotararea 3 din 24.03.2021

cu privire la aprobarea Planului de administrare al SC Salubritate 2000 SA pentru perioada 2020 – 2024

Hotararea 2 din 24.03.2021

cu privire la aprobarea Raportului asupra activității de administrare a SC Salubritate 2000 SA pe semestrul II 2020

Hotararea 1 din 24.03.2021

cu privire la aprobarea Actului Constitutiv al SC Salubritate 2000 SA

Convocator AGA pentru data de 24.03.2021

2020


Hotararea 16 din 26.10.2020

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari pentru administratorii SC Salubritate 2020 pentru perioada 2020-2024.

Hotararea 15 din 26.10.2020

privind aprobarea componentei de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2020 – 2024

Convocator AGA pentru data de 26.10.2020

Hotararea 14 din 20.10.2020

privind inregistrarea in evidentele contabile (in sintetic) a diferentei dintre cheltuiala cu amortizarea existenta intre analitic si sintetic.

Hotararea 13 din 20.10.2020

privind rectificarea BVC pe anul 2020

Convocator AGA pentru data de 20.10.2020

Hotararea 12 din 16.10.2020

privind aprobarea numarului maxim de personal in cadrul SC Salubritate 2000 SA

Convocator AGA pentru data de 16.10.2020

Hotararea 11 din 28.09.2020

privind aprobarea raportarilor financiare pe sem I 2020 , a raportului de gestiune la bilantul contabil incheiat la 30.06.2020.

Convocator AGA pentru data de 28.09.2020

Hotararea 10 din 23.09.2020

cu privire la numirea membrilor Consiliului de Administratie al SC Salubritate 2000 SA Pitesti, pentru mandatul 2020-2024

Convocator AGA pentru data de 23.09.2020

Hotararea 09 din 26.08.2020

cu privire la numirea auditorului statutar la SC Salubritate 2000 SA .

Hotararea 08 din 26.08.2020

privind prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al SC Salubritate 2000 SA

Convocator AGA pentru data de 26.08.2020

Anunţ referitor la selecţia membrilor în Consiliul de administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A. PITEȘTI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Scrisorii de asteptari privind Administrarea si Conducerea S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. pentru mandatul 2020-2024

Convocator AGA pentru data de 15.07.2020

Hotărârea 07 din 15.07.2020

privind aprobarea indicatorilor de performanță nefinanciari/operaționali pe semestrul I. 2020 ai Consiliului de Administrație

Hotărârea 06 din 15.07.2020

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 rectificat.

Convocator AGA pentru data de 29.06.2020

Hotărârea 05 din 29.06.2020

privind aprobarea sitiuatiilor financiare ale SC Salubritate 2000 SA, pe anul 2019

Convocator AGA pentru data de 11.05.2020

Hotărârea 04 din 11.05.2020

privind declansarea procedurii de selecție a administratorilor SC Salubritate 2000 SA

Convocator AGA pentru data de 12.03.2020

Hotărârea 03 din data de 12.03.2020

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2020

Convocator AGA pentru data de 19.02.2020

Hotărârea 01 din data de 19.02.2020

cu privire la aprobarea Raportului asupra activității de administrare a S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2019

Hotărârea 02 din 19.02.2020

cu privire la aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul C.A.

2019

Convocator AGA pentru data de 30.12.2019

Hotărârea 15 din data de 30.12.2019

cu privire la avizarea majorării cuantumului cotizației anuale aferente 2019, către ,,ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ

Convocator AGA pentru data de 11.12.2019

Hotărârea 14 din data de 11.12.2019

privind aprobarea indicatorilor de performanță nefinanciari-operationali pe trim III 2019 ai Consiliului de Administrație

Convocator AGA pentru data de 29.11.2019

Hotărârea 13 din data de 21.11.2019

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate 2000 SA aprobat pe anul 2019

Convocator AGA pentru data de 31.10.2019

Hotarârea 12 din 31.10.2019

privind inlocuirea secretarului in cadrul Consiliului Director Asoc. Club Sportiv Campionii Fotbal Club Arges

Convocator AGA pentru data de 12.08.2019

Hotărârea 11 din 12.08.2019

privind schimbul de terenuri dintre SC Apă Canal 2000 SA și SC Salubritate 2000 SA

Hotărârea 10 din 12.08.2019

privind aprobarea indicatorilor de performanță nefinanciari-operaționali

Hotărârea 9 din 12.08.2019

Hotărârea 9 din 12.08.2019 privind aprobarea raportărilor financiare pe sem I si a raportului de gestiune la bilanțul contabil

Convocator AGA pentru data de 28.06.2019

Hotărârea 8 din 28.06.2019

cu privire la persoanele desemnate să exercite CFP

Hotărârea 7 din 28.06.2019

privind aprobarea rectificării BVC, aprobat pe anul 2019

Convocator AGA pentru data de 29.05.2019

Hotărârea 6 din 29.05.2019

privind aprobarea participării societății ca membru fondator al Asoc. Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș

Hotărârea 5 din 29.05.2019

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018

Convocator AGA pentru data de 22.04.2019

Hotărârea 4 din 22.04.2019

privind aprobarea Indicatorilor de performanta Director General și Consiliului de Administratie

Hotărârea 3 din 22.04.2019

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2019

Convocator AGA pentru data de 27.02.2019

Hotararea 1 din 27.02.2019

cu privire la aprobarea Raportului asupra activității de administrare a SC Salubritate 2000 SA aferent sem II

Hotararea 2 din 27.02.2019

cu privire la aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul CA

2018

Convocator AGA pentru data de 18.12.2018

Hotararea 11 din 18.12.2018

cu privire la aprobarea rectificarii BVC al SC Salubritate 2000 SA Pitesti aprobat pe anul 2018

Convocator AGA pentru data de 21.11.2018

Hotararea 10 din 21.11.2018

cu privire la aprobarea rectificarii BVC al SC Salubritate 2000 SA Pitesti aprobat pe anul 2018

Hotararea 9 din 21.11.2018

cu privire la aprobarea Indicatorilor de performanta nefinanciari-operationali indepliniti de Consiliul de administratie pe trim III 2018

Hotararea 8 din 21.11.2018

cu privire la perfectarea unui schimb de imobile intre SC Salubritate 2000 SA si SC Apa Canal 2000 SA

Convocator AGA pentru data de 31.07.2018

Hotararea 7 din 31.07.2018

cu privire la desemnarea d-lui Diaconescu Adrian – administrator in cadrul CA al SC Salubritate 2000 SA, inlocuitor al Presedintelui CA d-nul Dragomir Savu

Hotararea 6 din 31.07.2018

cu privire la aprobarea raportului asupra activitatii de administrare a SC Salubritate 2000 SA aferent semestrului I 2018

Hotararea 5 din 31.07.2018

cu privire la aprobarea Raportarilor financiare pe semestrul I 2018, a Raportului de gestiune la Bilantul contabil al SC Salubritate 2000 SA, incheiat la 30.06.2018

Convocator AGA pentru data de 29.05.2018

Hotararea 4 din 25.05.2018

cu privire la aprobarea situatiilor financiare ale SC Salubritate 2000 SA pe anul 2017

Anexa 1 la H.C.L. nr.82/29.03.2018

privind bgetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Convocator AGA pentru data de 19.03.2018

Hotararea 3 din 19.03.2018

cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate 2000 SA pe anul 2018

Convocator AGA pentru data de 26.02.2018

Hotararea 2 din 26.02.2018

cu privirea la aprobarea Raportului comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul CA, privind politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorului general in anul 2017

Hotararea 1 din 26.02.2018

cu privire la aprobarea Raportului asupra activitatii de administrare a SC Salubritate 2000 SA aferent semestrului II 2017

2017

Hotararea 10 din 29.12.2017

privind aprobarea rectificarii BVC aprobat pe anul 2017

Convocator AGA pentru data de 29.12.2017

Hotararea 9 din 08.11.2017

Cu privire la revocarea doamnei Olteanu Elena Zinica din calitatea de reprezentant al SC SALUBRITATE 200 SA PITESTI in Adunarea Generala a Actionarilor SC SALPITFLOR GREEN si numirea d-lui Diaconescu Adrian Dorin reprezentant al SC SALUBRIATE 200 SA PITESTI , in Adunarea Generala a actionarilor SC SALPITFLOR GREEN SA PITESTI

Convocator AGA pentru data de 08.11.2017

Hotararea 8 din 03.08.2017

Hotararea 8 din 03.08.2017 cu privire la aprobarea Raportarilor financiare pe semestrul I, a Raportului de gestiune la bilantul contabil incheiat la 30.06.2017

Convocator AGA pentru data de 03.08.2017

Hotararea 7 din 12.07.2017

privind aprobarea Raportului asupra activitatii de administrare semestrul I 2017

Hotararea 6 din 12.07.2017

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli 2017

Convocator AGA pentru data de 12.07.2017

Hotararea 5 din 29.05.2017

privind aprobarea indicatorilor de performanta de guvernanta corporativa, financiari si nefinanciari

Hotararea 4 din 29.05.2017

privind aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul CA, privind politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si Directorului General

Hotararea 3 din 29.05.2017

privind aprobarea Raportului asupra activitatii de administrare a SC Salubritate 2000 SA aferent semestrului II

Hotararea 2 din 29.05.2017

privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Salubritate 2000 SA, pe anul 2016

Convocator AGA pentru data de 29.05.2017

Hotararea 1 din 12.04.2017

privind aprobarea BVC pentru anul 2017

Convocator AGA pentru data de 12.04.2017

2016

Convocator AGA pentru data de 25.02.2016

Raport de activitate al Consiliului de Administratie SC Salubritate 2000 SA Pitesti semestrul II 2015

Hotararea 1 din 25.02.2016

cu privire la aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie al SC Salubritate 2000 SA, pe semestrul II al anului 2015

Hotararea 2 din 25.02.2016

cu privire la aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta ce trebuie indeplinite de Directorul General al SC Salubritate 2000 SA

Hotararea 3 din 25.02.2016

cu privire la aprobarea raportului comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Salubritate 2000 SA

Hotararea 4 din 25.02.2016

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate 2000 SA, pe anul 2016

Hotararea 5 din 25.02.2016

cu privire la aprobarea majorarii capitalului social, prin aport in natura al SC Salpitflor Green SA

Convocator AGA pentru data de 31.03.2016

Hotararea 6 din 31.03.2016

cu privire la expirarea mandatului auditorului statutar la SC Salubritate 2000 SA, incepand cu 01.04.2016

Convocator AGA pentru data de 26.05.2016

Hotararea 7 din 26.05.2016

cu privire la aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2015

Convocator AGA pentru data de 30.08.2016

Hotararea 8 din 30.08.2016

cu privire la aprobarea raportarilor financiare pe semestrul I 2016, a raportului de gestiune la bilantul contabil al SC Salubritate 2000 SA, incheiat la 30.06.2016

Hotararea 9 din 30.08.2016

cu privire la aprobarea raportului administratorilor privind activitatea de administrare a societatii pe semestrul I 2016

Hotararea 10 din 30.08.2016

cu privire la numirea auditorului statutar al situatiilor financiare la SC Salubritate 2000 SA

Hotararea 11 din 30.08.2016

cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SC Salubritate 2000 SA, pentru mandatul 2016-2020

Convocator AGA pentru data de 03.10.2016

Hotararea 12 din 03.10.2016

privind aprobarea Planului de Administrare al CA 2016-2020 si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari

Convocator AGA pentru data de 01.11.2016

Hotararea 13 din 01.11.2016

cu privire la rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat pentru anul 2016

Hotararea 14 din 01.11.2016

cu privire la aprobarea constituirii garantiei de buna executie

Convocator AGA pentru data de 14.12.2016

Hotararea 15 din 14.12.2016

cu privire la desemnarea unui membru al CA, pentru mandatul 30.12.2016-30.08.2020

Hotararea 16 din 14.12.2016

cu privire la aprobarea Contractului de Administrare al CA pentru perioada 2016-2020

Hotararea 17 din 14.12.2016

cu privire la majorarea capitalului social al Salpitflor Green SA, prin aport in natura

Hotararea 18 din 14.12.2016

cu privire la rectificarea Bugetului de venituri si chetuieli aprobat pentru anul 2016

Hotararea 19 din 14.12.2016

cu privire la sponsorizarea Centrului Cultural Pitesti

2015

Convocator AGA pentru data de 29.01.2015

Hotararea 1 din 29.01.2015

cu privire la numirea a doi reprezentanti din partea SC Salubritate 2000 SA Pitesti in A.G.A a SC Salpitflor Green SA Pitesti si luarea la cunostinta de Hotararea A.G.A.nr.02/22.01/2015 de alegere a unor membrii ai Consiliului de Administratie al SC Salpitflor Green SA Pitesti

Convocator AGA pentru data de 26.03.2015

Hotararea 2 din 26.03.2015

cu privire la aprobarea Contractului de Administrare SC Salubritate 2000 SA Pitesti

Hotararea 3 din 26.03.2015

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate 2000 SA Pitesti, pe anul 2015

Hotararea 4 din 26.03.2015

cu privire la aprobarea Raportului de evaluare proprietati imobiliare ce apartin SC Salubritate 2000 SA Pitesti

Hotararea 5 din 26.03.2015

cu privire la:
– revocarea d-lui Apostoliceanu Sorin din calitatea de reprezentant din partea SC Salubritate 2000 SA Pitesti in AGA a SC Salpitflor Green SA Pitesti
– numirea d-nei Olteanu Elena Zinica si a d-lui Bivoleanu Alexandru ca reprezentanti ai SC Salubritate 2000 SA Pitesti pentru a semna in numele actionarului SC Salubritate 2000 SA Pitesti in AGA SC Salpitflor Green SA Pitesti

Convocator AGA pentru data de 28.05.2015

Hotararea 6 din 28.05.2015

cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit si a situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar 2014

Hotararea 7 din 28.05.2015

cu privire la aprobarea remuneratiei administratorilor conform modificarilor legislative

Hotararea 8 din 28.05.2015

cu privire la aprobarea rectificarii BVC prin introducerea unui nou obiectiv de investitii, fara modificarea BVC aprobat pentru anul 2015

Convocator AGA pentru data de 09.07.2015

Hotararea 9 din 09.07.2015

cu privire la aprobarea rectificarii BVC prin introducerea unui nou obiectiv de investitii, fara modificarea BVC aprobat pentru anul 2015

Hotararea 10 din 09.07.2015

cu privire la aprobarea sponsorizarii echipei de fotbal SPORT CLUB MUNICIPAL “ARGESUL PITESTI 2012”

Convocator AGA pentru data de 27.08.2015

Hotararea 11 din 27.08.2015

cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2015

Convocator AGA pentru data de 24.09.2015

Hotararea 12 din 24.09.2015

cu privire la aprobarea numirii d-nei Orasanu Floarea, auditor intern la S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitesti

Hotararea 13 din 24.09.2015

cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie al S.C. Salubritate 2000 S.A. pentru semestrul I al anului 2015

Raport de activitate al Consiliului de Administratie SC Salubritate 2000 SA Pitesti semestrul I 2015

Convocator AGA pentru data de 29.10.2015

Hotararea 14 din 29.10.2015

cu privire la aprobarea rectificarii bugetare a Planului de investitii pe trimestrul IV 2015

2014

Convocator AGA pentru data de 27.02.2014

Hotararea 1 din 27.02.2014

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Salubritate 2000 SA Pitesti pe anul 2014

Convocator AGA pentru data de 19.05.2014

Hotararea 2 din 19.05.2014

cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit si a situatiilor financiare anuale incheiate pentru exercitiul financiar 2013

Convocator AGA pentru data de 12.06.2014

Hotararea 3 din 12.06.2014

cu privire la majorarea capitalului social total al SC Salubritate 2000 SA Pitesti

Hotararea 4 din 12.06.2014

cu privire la aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2012

Hotararea 5 din 12.06.2014

cu privire la descarcarea de gestiune a directorului general pentru exercitiul financiar 2013

Convocator AGA pentru data de 01.07.2014

Hotararea 6 din 01.07.2014

cu privire la aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2011

Convocator AGA pentru data de 10.07.2014

Hotararea 7 din 10.07.2014

cu privire la aprobarea completdrii Obiectului de aetivitate al S.C. Salubritate 2000 S.A.pitesti

Hotararea 8 din 10.07.2014

cu privire la participarea SC Salubritate 2000 SA Pitesti la majorarea capitalului social al SC Salpitflor Green SA Pitesti

Hotararea 9 din 10.07.2014

cu privire la majorarea capitalului social total al SC Salubritate 2000 SA Pitesti

Convocator AGA pentru data de 29.10.2014

Hotararea 10 din 29.10.2014

cu privire la repartizarea de catre SC Salubritate 2000 SA Pitesti a sumei de 47.570 lei ca dividende aferente exercitiului financiar 2012 si virarea catre Primaria Municipiului Pitesti

Convocator AGA pentru data de 27.11.2014

Hotararea 11 din 27.11.2014

cu privire la aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2013

2013

ConvocatorAGA pentru data de 30.01.2013

Hotararea 1 din 30.01.2013

cu privire la desemnarea a doi membrii ai Consiliului de Administratie al SC Salubritate 2000 SA Pitesti, pentru mandatul 01.02.2013-30.08.2016

Hotararea 2 din 30.01.2013

cu privire la incetarea mandatului cenzorilor numiti prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 7/22.12.2009

Convocator AGA pentru data de 27.03.2013

Hotararea 3 din 27.03.2013

cu privire la numirea auditorului statutar la SC Salubritate 2000 SA Pitesti

Convocator AGA pentru data de 30.05.2013

Hotararea 4 din 30.05.2013

cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Salubritate 2000 SA Pitesti pe anul 2013

Hotararea 5 din 30.05.2013

cu privire la activitatea SC Salubritate 2000 SA Pitesti pe anul 2012

Hotararea 6 din 30.05.2013

cu privire la aprobarea participarii SC Salubritate 2000 SA Pitesti la majorarea capitalului social al SC Salpitflor Green SA Pitesti

Convocator AGA pentru data de 18.07.2013

Hotararea 7 din 18.07.2013

referitoare la modificarea Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 06/30.05.2013 privind aprobarea participarii SC Salubritate 2000 SA Pitesti ;a majorarea capitalului social al SC Salpitflor Green SA Pitesti

Hotararea 8 din 18.07.2013

cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SC Salubritate 2000 SA Pitesti

Convocator AGA pentru data de 26.09.2013

Hotararea 9 din 26.09.2013

cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SC Salubritate 2000 SA Pitesti

Hotararea 10 din 26.09.2013

cu privire la aprobarea corectarii inregistrarii eronate a impozitului pe profit aferent anului 2012

2012

Convocator AGA pentru data de 30.08.2012

Hotararea 4 din 30.08.2012

cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SC Salubritate 2000 SA Pitesti, pentru mandatul 2012-2016

Convocator AGA pentru data de 24.10.2012

Hotararea 5 din 24.10.2012

cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Convocator AGA pentru data de 29.11.2012

Hotararea 6 din 29.11.2012

cu privire la aprobarea Planului de Administrare al SC Salubritate 2000 SA Pitesti

Hotararea 7 din 29.11.2012

cu privire la majorarea capitalului social total al SC Salubritate 2000 SA Pitesti

Website: http://www.salubritate-2000.ro
Email: salubritate@gmail.com