Telefon: 0248 636 886

DESPRE NOI

CINE SUNTEM ?

PoartaANPREZENTARE

Salubritate 2000 S.A., este operator al serviciului de salubrizare, cu sediul în Municipiul Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 25, jud. Argeș.

Societatea are ca acționar unic unitatea administrativ teritorială Municipiul Pitești cu sediul în str. Victoriei, nr. 24. si funcţionează potrivit reglementărilor Legii societăţilor nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea principală este colectarea deșeurilor nepericuloase, CAEN rev.2-3811.

DATE DE IDENTIFICARE

SC Salubritate 2000 SA functioneaza cu urmatoarele date de identificare:
Adresă sediu social: Municipiul Pitești, Str. TARGU DIN VALE, Nr. 25, Județ Argeș
Sediu secundar/Punct de lucru: Municipiul Pitești, Str. DÂRZU, Nr. 12C, Județ Argeș
E-mail: salubritate@gmail.com
www.salubritate-2000.ro
Tel:0248/636 886

Fax: 0248/215 308
Dispecerat: 0248/636 535
Cod unic de înregistrare: 13031718
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J03/184/2000
Capital social: 4025000 Lei

AUTORIZATII:

Societatea deţine următoarele autorizaţii: **Autorizație de mediu nr.05/16.01.2020, Colectarea deșeurilor nepericuloase;
**Certificat de înregistrare nr. J03/184/2000;
**Autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii nr. 767/2001;
**Autorizaţie de prevenire şi stingerea incendiilor nr. 53239/24.04.2002;
**Autorizația nr. 10197/2020 privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate menajere, industriale și pluviale în sistemul de canalizare al municipiului Pitești- sediu administrativ;
**Autorizația nr. 8137/2018 privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate menajere, industriale și pluviale în sistemul de canalizare al municipiului Pitești- Depozit Str. Dârzu;
**Licența pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic internațional nr. 0168675/05.02.2014;
**Certificat ISO 9001:2015 nr. RO-7458;
**Certificat ISO 14001:2015 nr. RO-2748;
**Certificat ISO 45001:2018 nr. RO-1782;

OBIECT DE ACTIVITATE:

Activitatea principală este colectarea deșeurilor nepericuloase, CAEN rev.2-3811- Colectarea deşeurilor nepericuloase.
Urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 319/17.09.2020 prin care a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori și de colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, în Municipiul Pitești, începând cu data de 01.11.2020, societatea Salubritate 2000 S.A., operează pe toată raza teritorială a Municipiului.

 

Website: http://www.salubritate-2000.ro
Email: salubritate@gmail.com