pentru o lume mai curata
Telefon: 0248 636 886

FORMULARE

Cerere factură electronică

        Începând cu data de 01 August 2018, clienții SC Salubritate 2000 SA pot opta pentru primirea facturii integral în mediul electronic, înlocuind procesul similar desfașurat pe suport hartie:

        Avantajele utilizării serviciului de facturare electronică :
- recepționarea facturii este un serviciu gratuit;
- recepționarea facturii în același moment în care aceasta este emisă, printr-o aplicație simplă și securizată;
- minimizarea riscului de pierdere sau deteriorare a facturii, precum și întârzierile de livrare prin poșta;
- factura este disponibilă în format PDF și poate fi stocată chiar în calculatorul beneficiarului;
- alegerea unui serviciu prietenos cu mediul înconjurator în ceeace privește gestionarea facturilor companiei.

        Pentru primirea facturii numai în format electronic utilizatorul trebuie să completeze un formular cu datele personale, formular ce poate fi descarcat de aici
        După ce este semnat de beneficiar (și ștampilat dupa caz) fie va fi depus la registratura SC Salubritate 200 SA, transmis prin fax la numărul 0248 215308 sau pe e-mail la adresa salubritate@gmail.com.
        Pentru detalii suplimentare referitoare la factura electronică persoanele interesate ne pot contacta la numărul de telefon
0248 636886 sau pe e-mail salubritate@gmail.com.


Cerere pentru emiterea avizului de principiu

         Avizul de principiu se eliberează de către S.C. Salubritate 2000 S.A. în baza Certificatului de Urbanism emis de Primăria Municipiului Pitești. Taxa pentru eliberarea avizului poate fi achitată la casieriile unității sau prin intermediul instituțiilor bancare partenere.

        Documentația necesară trebuie să conțină:
        - Cererea tip completată – o regăsiți atașată în format electronic sau pe suport de hârtie la registratura unităţii;
        - Copie după Certificatul de Urbanism,
        - Copie după Certificatul de inregistrare la ORC/Copie după cartea de identitate
        - Copie după chitanţa/ordin de plată cu care s-a achitat taxa pentru emiterea avizului.
        Eliberarea acestuia se face în urma verificării existenţei contractului de salubritate (dacă este cazul) și a sumelor restante, fiind necesar ca solicitantul să le achite înaintea depunerii documentaţiei.

Cerere pentru emiterea avizului de principiu – Descarcare


Informații la colectarea datelor cu caracter personal – Descarcare

Model Contract AGENTI – Descarcare

Model Contract ASOCIATII – Descarcare

Model Contract CASNIC – Descarcare

Model adeverință asocociație proprietari locatar - Descarcare

Numar Persoane ASOCIATII PROPRIETARI - Descarcare

Declarație Număr de Persoane Casnic - Descarcare

Website: http://www.salubritate-2000.ro
Email: salubritate@gmail.com