Telefon: 0248 636 886

TRANSPARENTA

Raport asupra activitatii de administrare a Societatii Salubritate 2000 SA pentru semestrul I 2023 Descarcare document

Raport activitate administrare 2022 – Descarcare document

Raport activitate administratori 2022 – Descarcare document

Raport activitate Director General 2022 – Descarcare document

Raport Comitet de Audit 2022 – Descarcare document

Raport Comitet Nominalizare si Remunerare 2022 – Descarcare document

Declaratie de aderare – Descarcare document

Plan de integritate – Descarcare document

Date privind remuneratia administratorilor 2021 – Descarcare document

Raport asupra activitatii de administrare a Societatii Salubritate 2000 SA pentru semestrul I al anului 2022 – Descarcare document

Raport anual al comitetului de nominalizare si remunerare pe anul 2021 – Descarcare document

Raport asupra activitatii de administrare pentru anul 2021 – Descarcare document

Raport evaluare activitate administratori 2021 – Descarcare document

Raportul anual al comitetului de audit pentru anul 2021 – Descarcare document

Anunț privind organizarea procesului de recrutare și selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Salubritate 2000 SA – Descarcare document

Raport asupra activitatii de administrare a societatii Salubritate 2000 SA pentru semestrul I 2021 – Descarcare document

Raport de evaluare a activității administratorilor SC Salubritate 2000 SA pe anul 2020 – Descarcare document

Raport asupra activitatii Societatii Salubritate 2000 SA pentru anul 2020 – Descarcare document

Raport anual al comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul SC Salubritate 2000 SA pe anul 2020 – Descarcare document

Raport anual al comitetului de audit din cadrul SC Salubritate 2000 SA pe anul 2020 – Descarcare document

Raport asupra activității de administrare a SC Salubritate 2000 SA pe semestru II 2020 – Descarcare document

Plan de administrare al SC Salubritate 2000 SA pentru perioana 2020 – 2024. – Descarcare document

Cod de etică al Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A. – Descarcare document

Anunţ privind selecţia candidaţilor pentru funcţia de Director General al S.C. Salubritate 2000 S.A. PITEȘTI – Descarcare document

Anunţ referitor la selecţia membrilor în Consiliul de administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A. PITEȘTI – Descarcare document

Raport de activitate al Consiliului de Administrație S.C. Salubritate 2000 S.A. pentru anul 2019 – Descarcare document

Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorului general din cadrul SC Salubritate 2000 SA în cursul anului 2019 – Descarcare document

Raport de activitate al Consiliului de Administratie SC Salubritate 2000 SA semestrul II 2018 – Descarcare document

Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorului general din cadrul SC Salubritate 2000 SA pe anul 2018 – Descarcare document

Raport de activitate al CA semestrul I 2018 al SC Salubritate 2000 SA Descarcare document

Raport de activitate CA semestrul II – 2017 al SC Salubritate 2000 SA – Descarcare document

Cod de etica profesionala al SC Salubritate 2000 SA – Descarcare document

Decizia CA cu privire la probleme curente in activitatea SC Salubritate 2000 SA – Decizia Nr.25 din 29.09.2016

Raport de activitate al Consiliului de Administratie SC Salubritate 2000 SA semestrul I 2017 – Anexa I Hotararea AGA 5 din 29.05.2017

Anexa I Hotararea AGA 5 din 29.05.2017 – Indicatori de performanta financiari si nefinanciari si de guvernanta corporativa 2017 – Anexa I Hotararea AGA 5 din 29.05.2017

Anexa II la Hotararea AGA 5 sin 29.05.2017 – Indicatori de performanta nefinanciari operationali anul 2017 – Anexa II la Hotararea AGA 5 sin 29.05.2017

Raport de activitate al Consiliului de Administratie SC Salubritate 2000 SA semestrul II 2016 – Raport de activitate al CA sem. II 20162

Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare privind politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorului general din cadrul SC Salubritate 2000 SA pe anul 2016 – Raportul Comitetului pe anul 2016

Decizia CA cu privire la propunerile pentru constituirea noului Consiliu de Administratie al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitesti – Decizie CA 15 din 09.08.2012

Raport de activitate al Consiliului de Administratie S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitesti in perioada 2008-2012 – Raport de activitate al CA 2008-2012

Raport de activitate al Consiliului de Administratie SC Salubritate 2000 SA, pentru perioada 2012 – 2016 – Raport de activitate al CA 2012-2016

Raport de activitate al Consiliului de Administratie  SC Salubritate 2000 SA, semestrul I 2016 – Raport de activitate al CA sem.I 2016

Plan de administrare 2016-2020 – Plan de administrare 2016-2020

 

 

Website: http://www.salubritate-2000.ro
Email: salubritate@gmail.com