pentru o lume mai curata
Telefon: 0248 636 886

AVIZUL DE PRINCIPIU

Avizul de principiu se eliberează de către S.C. Salubritate 2000 S.A. în baza Certificatului de Urbanism emis de Primăria în a cărei zonă se execută lucrarea și după achitarea unei taxe. Taxa pentru eliberarea avizului poate fi achitată la casieria unității sau prin intermediul instituțiilor bancare partenere.
Documente necesare pentru obținerea avizului de principiu:
– Cererea tip completată – poate fi descarcată de aici
– Copie după Certificatul de Urbanism,
– Copie după Certificatul de inregistrare la ORC/Cartea de identitate
– Chitanţa/ordin de plată cu care s-a achitat taxa pentru emiterea avizului.
Valoarea taxei pentru eliberarea avizului de principiu este de:
– Persoane juridice: 100 Lei, fără TVA;
– Persoane fizice: 50 Lei, fără TVA;
Durata de emitere a avizului de principiu este între 1- 5 zile lucrătoare de la depunerea documenteției.

Website: http://www.salubritate-2000.ro
Email: salubritate@gmail.com