Telefon: 0248 636 886

DATE CU CARACTER PERSONAL

Informații
la colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată


a. Denumire și date de contact ale operatorului de date cu caracter personal:
Societatea: SALUBRITATE 2000 S.A
Sediul: Târgu din Vale nr. 25
Telefon: 0248.636.886
Fax: 0248.215.308
E-mail: salubritate@gmail.com

b. Date contact responsabil protecția datelor:
Telefon fix: 0248.636.886
Telefon mobil: 0752.268.066
E-mail: salubritate@gmail.com

c. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
– Încheiere contract de furnizare a serviciilor de salubrizare/lucrări/colectare debite/recuperare creanțe
– Încheiere CIM, calcul salarii, stabilire drepturi CCM și raportare evidențe la ITM
– Candidatura pentru angajare.

d. Interes legitim prelucrare:
– Încheiere contract servicii
– Încheiere CIM și evidența personala

e. Destinatarii datelor cu caracter personal:
– Personal execuție/conducere din cadrul SALUBRITATE 2000 S.A.
– Prestator servicii medicina muncii
– Instituții publice abilitate

f. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:
– Perioada de valabilitate a contractului de furnizare a serviciilor
– 50 de ani pentru datele de evidență personal
– 10/5 ani pentru facturi/chitanțe
– 30 de zile pentru candidații la angajare respinși.

g. Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului , rectificarea sau ștergerea datelor, restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la probabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, precum și dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Website: http://www.salubritate-2000.ro
Email: salubritate@gmail.com